fbpx

สถานที่จัดประชุม กับข้อควรรู้ก่อนเลือก

สถานที่จัดประชุม

สถานที่จัดประชุมกับการแสดงถึงความมั่นคงของบริษัท

                 การเลือกสถานที่จัดอบรมสัมมนานอกสถานที่ของบริษัทในแต่ละบริษัทถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากเพราะสถานที่จัดประชุม สัมมนาการฝึกอบรมของบริษัทต่าง ๆ ก็สามารถบ่งบอกได้ถึงศักยภาพของบริษัทนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากบุคลากรในแต่ละบริษัทมักจะมีความคาดหวังจากสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นการพัฒนาสภาวะจิตใจ รวมถึงการได้พักผ่อนและเป็นแรงจูงใจในการอยากมีส่วนเข้าร่วมอบรม ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อบริษัทเองที่จะเป็นการได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรของตนเองด้วย โดยการเลือกสถานที่จัดประชุมสัมมนานอกสถานที่จะเป็นตัวกระตุ้นสภาวะทางจิตใจ ให้เกิดการตื่นตัวทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเพื่อเป็นไอเดียในการนำมาปรับใช้ในงานได้ด้วยเช่นกันค่ะ เพราะเหตุผลนี้การเลือกสถานที่จึงเป็นอีกเหตุผลที่บ่งบอกถึงความมั่นคงของบริษัทและมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

สถานที่จัดประชุม กับหลักการเลือกสถานที่

        1 การเลือกสถานที่จัดประชุม อบรมสัมมนา บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ เพราะการเลือกสถานที่ก็ทำให้สะท้อนถึงความพร้อมและการดูแลเอาใจใส่ต่อองค์กร มากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเป็นมืออาชีพในการบริหารและพัฒนาต่อองค์กร ซึ่งรายละเอียดของการเลือกสถานที่ก็ยังสื่อถึงคุณภาพขององค์กรณ์นั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

          2 ความพึงพอใจ เป็นผลอย่างมากที่จะทำให้พนักงานมีกำลังใจ และความต้องการที่จะเข้าประชุมสัมมนา รวมถึงการเปิดกว้างที่จะรับฟังเพราะยิ่งสถานที่จัดประชุมมีความเป็นที่พึงพอใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะเปิดรับฟังมากเท่านั้น

          3 การบริการที่ดี การเลือกสถานที่จัดประชุมสัมมนาควรเลือกที่มีการบริการที่ดีควบคู่กับสถานที่ที่ดูดีอีกด้วยเพราะการบริการที่ดีสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้ผู้ร่วมประชุมสัมมนาเป็นอย่างมาก ทำให้บรรยากาศในการประชุมสัมมนาเป็นไปในทิศทางที่ดี

          4 การตอบโจทย์ทุกการใช้งาน การใช้ประโยชน์ของการเลือกสถานที่จัดประชุมสัมมนา เรื่องหลัก​ ๆ​ ก็คงเป็นจำนวนคนที่สามารถจุได้ของสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งอุปกรณ์การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ พื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ หรือหากมีกิจกรรมอื่นภายนอกห้องประชุม สถานที่ควรเป็นพื้นที่โล่งและปลอดภัย เพราะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอนะคะ

          5 บรรยากาศที่ดี เป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการจัดประชุมสัมมนาเพราะหากเราเลือกจัดในสถานที่บรรยากาศดี ๆ ก็จะเป็นการสร้างสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น เช่นความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ เพราะบรรยากาศจะเป็นตัวช่วยให้พนักงานที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกิดความผ่อนคลายจากความเครียดที่สะสมไว้มาเป็นเวลานาน เมื่อเกิดความผ่อนคลายก็จะทำให้พร้อมที่จะรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้าไปนะคะ

สถานที่จัดประชุม

สถานที่จัดประชุมกับความพร้อมในการเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ

          ในยุคปัจจุบันความพร้อมที่จะเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากเลือกสถานที่จัดประชุมสัมมนาดีแค่ไหนแต่งความพร้อมในเรื่องการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ เช่นทางอินเตอร์เน็ต การเดินทาง ไม่มีความพร้อมสถานที่จัดประชุมที่ดีก็ไม่มีประโยชน์ เพราะอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อประสานงานและระบบการทำงานของทุก ๆ บริษัทแล้วคะ ส่วนเรื่องการเดินทางก็ควรสะดวกรวดเร็วเพราะหากมีเหตุไม่คาดฝันหรือมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกิดเจ็บป่วยกระทันหัน ก็พร้อมที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีค่ะ

สถานที่จัดงานแต่งงาน ฉะเชิงเทรา คลิ๊ก

บทความเพิ่มเติม

สถานที่จัดงานแต่ง และเคล็ดลับเลือกของชำร่วย

สถานที่จัดงานแต่งกับการจัดดอกไม้เอง สวยประหยัด

สถานที่จัดงานแต่ง หรูได้ไม่ง้อโรงแรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.